Zameranie pozemku

1) Vytýčenie hranice pozemku, staveniska

Vytýčenie hranice pozemku a hranice staveniska odporúčame napr., ak:
- chcete stavať nový plot (preloženie zle postaveného plota vyžaduje ďalšie finančné náklady),
- sa chcete uistiť, či existujúci plot je postavený na správnom mieste,
- chcete ukladať stavebný materiál pre novú stavbu a potrebujete ho uložiť na Váš pozemok.
 
Vytýčenie hanice pozemku pozostáva z nasledovných činností:

- prebratie údajov z katastra nehnuteľností, kontrolné zamerania v prípade potreby,

- vytýčenie hranice pozemku v teréne,

- vyhotovenie Vytyčovacieho elaborátu (3 ks), kde všetci zúčasnení povrdzujú svojim podpisom,

  či majú alebo nemajú pripomienky ku vytýčenej hranici,

- odovzdanie elaborátu do katastra nehnuteľností.

 

Cena vytýčenia:

  Cena vytýčenia hranice pozemku alebo staveniska závisí:

- od dĺžky vytyčovanej hranice,

- počtu bodov hranice,

- od kvality mapových podkladov v danom katastrálnom území.

  Cena sa pohybuje od 90,00 €. Ponuku Vám radi vyhotovíme na základe základných informácií.

 

Termín vyhotovenia:
Vyhotoviť elaborát je možné do dvoch dní po vytýčení.

Mám záujem o cenovú ponuku. 

2) Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby je nutné a vyžaduje sa stavebným úradom:
- autorizačne overený Vytyčovací protokol dokladáte ku kolaudácií stavby,
- máte záruku, že ste pri stavbe dodržali uličnú čiaru, potrebné vzdialenosti
   od susedných stavieb a hraníc pozemkov,
- máte záruku, že výškové osadenie domu je správne
   (dôležité napr. pri spáde kanalizácie, maximálnej povolenej výšky stavby a pod.)
 
Vytýčenie stavby pozostáva z nasledovných činností:
- určenie súradníc na základe projektovej dokumentácie stavby
   (najčastejšie je to výkres: Situácia, Základy, 1. nadzemné podlažie),
- prvé polohové vytýčenie stavby v teréne
  (vytyčujeme podľa požiadaviek stavebníka: výkop alebo vonkajšia strana muriva a pod.),
- výškové vytýčenie stavby v teréne
  (určíme nulovú výšku podľa projektu alebo stavebníkom zvolenú výšku),
- druhé polohové vytýčenie stavby v teréne
  (vytyčujeme podľa požiadaviek stavebníka: vonkajšia strana muriva na základovú dosku a pod.)
- vyhotovenie Vytyčovacieho protokolu (3ks), ktorý dokladáte ku kolaudácií stavby.
 
Cena vytýčenia:
  Cena vytýčenia stavby závisí od:
- počtu vytyčovaných bodov stavby (štandard do 15 bodov),
- od počtu polohových vytýčení,
  Cena sa pohybuje od 90,00 €. Ponuku Vám radi vyhotovíme na základe základných informácií.
 
Termín vyhotovenia:
Vyhotoviť elaborát je možné do dvoch dní po vytýčení.
 

Čím viac si u nás objednáte tým menej platíte.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku!

 

Odporúčame pozrieť tiež:

otázky a odpovede.

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-So, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

22.03.2018 14:00

SLEMI Geodézia

Mapa: Kde nás nájdete.

Celý článok

—————

20.02.2018 15:43

Katasterportál

Na nájdenie listu vlastníctva, informácií ku prebiehajúcim konaniam zápisov a vladov do katastra nehnuteľností použite bezplatný katasterportal.

Celý článok

—————

22.01.2018 13:38

Mapový portál KN - Mapka.sk

Pre nájdenie polohy pozemku klikni na Mapka.

Celý článok

—————

01.01.2018 21:59

ÚGKK

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Celý článok

—————