Digitálna technická mapa mesta

Mesto Bratislava spravuje Digitálnu technickú mapu mesta. Ide o databázu, kde sú spravované údaje o existujúcich inžinierskych sieťach a ktorá o nich poskytuje aktuálne a rýchle informácie novým stavebníkom, čím chráni ich uloženie a zabezpečuje bezporuchové využitie.

Potvrdenie o zákrese inžinierskych sietí do databázy Digitálnej technickej mapy mesta Bratislava dokladá každý stavebník ako prílohu ku kolaudácií (rodinného domu, garáže, bytového domu, nebytového budovy a pod.), ak sa jeho stavba nachádza v nasledujúcich okresoch a katastrálnych územiach:

Okres

Katastrálne územie

Bratislava I

Staré Mesto

Bratislava II

Nivy, Ružinov, Trnávka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice

Bratislava III

Nové Mesto, Vinohrady, Rača, Vajnory

Bratislava IV

Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica

Bratislava V

Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

 

Nové prípojky inžinierskych sietí (napr. vodovodná, plynovodná, kanalizačná a telefónna prípojka, elektrické vedenie a pod.) zameria v teréne geodet a vyhotoví elaborát, ktorý dá zapísať do databázy Digitálnej technickej mapy mesta Bratislava. 

Digitálna technická mapa vydá Potvrdenie o prevzatí geodetickej dokumentácie do databázy.

Toto potvrdenie dokladá stavebník ku kolaudačnému konaniu.

Cena zamerania v teréne a vyhotovenia elaborátu:
Cena sa pohybuje od 99,00 €, závisí od dĺžky inžnierskych sietí, ktoré je potrebné zamerať a zakresliť. Ponuku Vám radi vyhotovíme na základe základných informácií.

Termín vyhotovenia:
Vyhotoviť elaborát je možné do troch dní od zamerania. Digitálna technická mapa mesta Bratislava vydá Potvrdenie o prevzatí geodetickej dokumentácie do databázy do 7 pracovných dní od podania.

 

Čím viac si u nás objednáte tým menej platíte.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku.

 

Odporúčame pozrieť tiež:

otázky a odpovede.


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Geodetická kancelária
Kremnická 26
851 01 Bratislava

Po-So, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.

Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599

Geodézia:
tel: 0917 314 125

Odkazy

13.11.2016 13:36

SLEMI Geodézia

Mapa: Kde nás nájdete.

Celý článok

—————

06.09.2015 15:43

Katasterportál

Na nájdenie listu vlastníctva, informácií ku prebiehajúcim konaniam zápisov a vladov do katastra nehnuteľností použite bezplatný katasterportal.

Celý článok

—————

06.09.2015 13:38

Mapový portál KN - Mapka.sk

Pre nájdenie polohy pozemku klikni na Mapka.

Celý článok

—————

05.09.2015 21:59

ÚGKK

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Celý článok

—————